Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Διαγωνισμός ΦωτογραφίαςΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Στο διαγωνισμό φωτογραφίας μπορούν να συμμετέχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι απαθανατίζοντας αγαπημένες γωνιές, στέκια, σύμβολα, πρόσωπα γνωστά και καθημερινά, αγαπημένες παρέες, θάλασσες, βουνά, πεδιάδες, μπαλκόνια και άλλα τόσα πολλά που χαρακτηρίζουν τις διακοπές, αναδεικνύοντας την ομορφιά των διακοπών χωρίς λέξεις αλλά με εικόνες.
Γιατί μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις!


Η αποστολή των φωτογραφιών θα γίνει διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ladymed.blog@gmail.com
Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 10η Σεπτέμβρη 2012.
Όλες οι φωτογραφίες θα εκτεθούν στο blog. Οι νικητές θα προκύψουν με ψηφοφορία κοινού 50% και κρίση της Lady Med το άλλο 50%.
Διάφοροι παράμετροι κρίσης είναι η ιδέα, η ανάλυση, αντιθέσεις, φωτεινότητα, εστίαση κ.α.
Επιτρέπονται επεξεργασίες τύπου photoshop,photoscape κ.ο.κ.
Eπιτρέπονται λέξεις ή γράμματα ή και κείμενα (είτε μέσα στη φωτογραφία είτε σα λεζάντα στο email)
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέχρι 2 φωτογραφίες. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτέμβρη 2012 και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει κατα τις 20.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι.Όροι Διαγωνισμού :
1. Οι Φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σχετικές με τις διακοπές.
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με τουλάχιστον 1 (μία) φωτογραφία.
3. Αποστολή των φωτογραφιών μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2012.
4. Η ημερομηνία αποδεικνύεται με την αποστολή μέσω e-mail.
5. Η αποστολή θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ladymed.blog@gmail.com
6. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει μαζί με τη φωτογραφία του να αποστέλλει και τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό και e-mail (σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από το e-mail αποστολής).
7. H φωτογραφία θα πρέπει να σταλεί σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία JPEG με σχετικά υψηλή ανάλυση
8. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τραβηγμένες από τους διαγωνιζόμενους.
9. Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα αποστείλουν φωτογραφίες (Βεβαίωση Συμμετοχής)
10.Απονομή Τιμητικού Τίτλου στο νικητή του διαγωνισμού της 1η θέσης.
11. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ψηφοφορία θα είναι αμετάκλητα και δεν θα επιδέχονται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση.
12. Το βραβείο που θα κερδίσει ο πρώτος θα ανακοινωθεί στην τελετή λήξης του διαγωνισμού.
13. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.
14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.
15. Σε κάθε φωτογραφία θα ενσωματωθεί από την διοργάνωση το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και ένας αύξοντας αριθμός για την εύκολη διεξαγωγή του διαγωνισμού.